Main menu
PHUKOBIEnergia

Energia

Od kilku lat firma prowadzi projekty dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W bieżącym roku zamierzamy przystąpić do budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kwisa w miejscowości Nowogrodziec o mocy zainstalowanej 300 kW. W przygotowaniu jest projekt dotyczący budowy Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Zebrzydowa.