Main menu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

PHUKOBIPrzetargi

Przetargi

ZAKOŃCZONA PROCEDURA PRZETARGOWA NR 7

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na

1. dostawę i montaż:

  •   urządzenia transportującego i wciągników

2. wykonanie:

  • projektu przyłącza energetycznego

niezbędnych dla realizacji inwestycji w zakresie budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzecze Kwisa w miejscowości Nowogrodziec.

Pliki do pobrania:

Zapytania ofertowe

Załączniki:

Formularz oferty

Informacja w sprawie postępowania wyboru wykonawcy

Informacja w sprawie postępowania ofertowego

ZAKOŃCZONA PROCEDURA PRZETARGOWA NR 6

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na

1. dostawę i montaż:
a) zamknięcia ruchowego jazu – klapkowo – pneumatycznego
b) sterowni jazu

niezbędnych dla realizacji inwestycji w zakresie budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzecze Kwisa w miejscowości Nowogrodziec.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Formularz oferty

Informacja w sprawie postępowania wyboru wykonawcy

Informacja w sprawie postępowania ofertowego

ZAKOŃCZONA PROCEDURA PRZETARGOWA NR 5

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na

1. dostawę i montaż:
a) czyszczarki do kraty
b) zamknięcia remontowego
c) układu pomiarowo – rozliczeniowego

2. dostawę i położenie:
a) linii kablowej wraz z trafostacją i przyłączem do sieci

niezbędnych dla realizacji inwestycji w zakresie budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzecze Kwisa w miejscowości Nowogrodziec.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Formularz oferty

Informacja w sprawie postępowania wyboru wykonawcy

Informacja w sprawie postępowania ofertowego

 

ZAKOŃCZONA PROCEDURA PRZETARGOWA NR 4

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż:
1. turbin wodnych wraz z kompletnym osprzętem
2. szaf sterowniczych
niezbędnych dla realizacji inwestycji w zakresie budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzecze Kwisa w miejscowości Nowogrodziec.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Formularz oferty

Informacja w sprawie postępowania wyboru wykonawcy:

Informacja w sprawie postepowania ofertowego

ZAKOŃCZONA PROCEDURA PRZETARGOWA NR 3

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie analiz i opinii: wykonanie pomiarów i analizy geologicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji w zakresie budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzecze Kwisa w miejscowości Nowogrodziec.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Formularz oferty

Informacja w sprawie postępowania wyboru wykonawcy:

Informacja w sprawie postepowania ofertowego

ZAKOŃCZONA PROCEDURA PRZETARGOWA NR 2

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (budowlanego) nad realizacją projektu wykonania (budowy) Małej Elektrowni Wodnej na rzecze Kwisa w miejscowości Nowogrodziec

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Formularz oferty

Informacja w sprawie postępowania wyboru wykonawcy:

Informacja w sprawie postępowania ofertowego

ZAKOŃCZONA PROCEDURA PRZETARGOWA NR 1

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie (budowę) Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kwisa w miejscowości Nowogrodziec.

Pliki do pobrania:

 Zapytanie ofertowe

Załączniki

  1. Formularz oferty
  2. Kosztorys
  3. Warunki umowy

Informacja w sprawie postępowania wyboru wykonawcy:

Informacja w sprawie postepowania ofertowego